Broadcasting, TV, Radio & Film , Economics, Industry, and Business , GeneralPosts , Gerd's Presentations

The Future of Broadcasting: My presentation at the Dutch Broadcasting Convention (NPOX 2008) in Hilversum

Omroep
It’s always a great pleasure to be in Holland where people are usually very open to Change and… where 88.4% of the population is online ;)  I was invited by the Dutch Broadcasting Organization (OMROEP) to speak about The End of Control, the People formerly known as Consumers and the Future of Broadcasting (Radio and TV), at their annual gathering and conference, NPOX

Here is the DutcPicture_11h description of the session:  "Gerd Leonhard (Swi) is Media
Futurist. Volgens hem zijn we slechts 1 a 2 jaar verwijderd van een
generatie die ´af en toe online´ is, naar een generatie die ´nooit meer
off-line´ is. In zijn verhaal ‘the end of control and the people
formerly known as Consumers’, laat hij zien wat de gevolgen zijn van
deze verschuiving op het gebied van economie, cultuur en media en wat
de trends en uitdagingen zijn voor de toekomst"  Google translates this in true web-way here.   

So, as usual, here is the PDF (4MB, ~50 pages) the_future_of_broadcasting_gerd_leonhard_npox_2008_.pdf


  

Reblog this post [with Zemanta]

This post has been read 1499 times!

Learn about the future

original feedView Feed XML

Learn about me

×
×
×
Google+